Asociația din Drag și Dor pentru Comunitate

Carte în dar

Obiectivul financiar: 5000 lei

Suma strânsă: 9902 lei

Implementatorul: Asociația din Drag și Dor pentru Comunitate

Asociația Din Drag și Dor pentru Comunitate susține dezvoltarea personală și accesul la educație și credem că lectura este baza unei dezvoltări armonioase a fiecăruia și a unei societăți sănătoase. Proiectul CARTE ÎN DAR va implica atât copiii cât și părinții, alături de cadre didactice, în activități culturale prin înființarea unui Club de Lectură și lansări de carte în orașul Târgu Bujor, județ Galați. Donarea a peste 150 de cărți noi apărute pentru Biblioteca Orășenească va completa ultima achiziție, de 128 de cărți din anul 2016 și va atrage prin noutate și diversificare, atât copiii cât și părinții către activități culturale.


Asociația din Drag și Dor pentru Comunitate

CINE SUNTEM

Din Drag și Dor pentru Comunitate este asociația care descrie prin numele său implicarea și direcția acțiunilor noastre. Suntem o asociație non-profit care în 6 luni de la înființare am reușit să implicăm oamenii din zona Târgu-Bujor-Berești într-o comunitate pregătită să facă fapte bune, să participe la acțiuni sociale și să creadă în puterea conectării interumane.

Date de contact:

Facebook: Asociația din Drag și Dor pentru Comunitate

Site: https://revistalocala.ro/asociatia-ddpc/

Telefon: Ionuț Procop – 0740 961 648

Nevoia adresată

În contextul în care bibliotecile publice și școlare se închid într-un ritm alarmant, accesul la carte devine aproape imposibil în mediul rural, sau în micile orașe, unde librării nu există iar bani de cărți nici atât. Închiderea bibliotecilor face ca accesul la informație să se rezume doar la mediul online iar fără a avea un filtru propriu corect, informațiile asimilate pot fi greșite sau nepotrivite vârstei. Potrivit datelor oficiale, confirmate de Asociația Bibliotecarilor din România, din 2012 şi până în 2017, s-au închis 1.715 biblioteci (publice şi şcolare), adică 343 pe an. De la 11.309 câte funcţionau în anul 2012, s-a ajuns la 9594 în 2017.

Nevoia de lectură, de dezvoltare a limbajului, de a trăi povești și experiențe neimaginabile se află în fiecare individ, ascunsă în ritmul cotidian. Fără promovare, încurajare și vizibilitate, cititul rămâne doar o temă pentru acasă iar pasiunea pentru lectură rămâne pentru o mică parte a populației.

Avem nevoie ca generația de astăzi să citească din plăcere. Numeroase studii făcute de-a lungul timpului dovedesc că obiceiul copiilor de a citi îi ajută să-și dezvolte abilitățile de exprimare orală și, datorită acestora, abilitățile sociale, ceea ce-i ajută pe mai departe în interacțiunile sociale și în integrarea socială, contribuind semnificativ la sporirea încrederii în sine și a stării de bine. Cadrele didactice vorbesc de ani de zile despre cât de limitat a ajuns vocabularul elevilor, cât de neîngrijită este exprimarea lor, ca urmare a lipsei lecturii. Majoritatea afirmă, în baza experienței lor de la catedră, că lectura facilitează succesul școlar al copiilor acest lucru fiind dovedit și științific, pe cale experimentală, așa cum ne arată rezultatele unui studiu întreprins la Institutul de Educaţie al Universităţii din Londra publicat în 2013. Studiul ne arată că cititul din proprie plăcere este mult mai important pentru dezvoltarea copiilor decât nivelul de educație al părinților lor. Cu alte cuvinte, chiar copiii proveniți din familii foarte modeste, ai căror părinți sunt semi-analfabeți, dacă au șansa să citească în mod regulat și o fac cu plăcere, vor reuși să-și dezvolte rapid vocabularul și, în consecință, vor înțelege și vor reține mai bine cunoștințele prezentate în curricula de învățământ.

De aceea, specialiștii în educație consideră indicat ca cei mici să fie înscriși la biblioteci școlare și publice, pentru a le mări șansele de a avea acces gratuit la cărți cât mai variate, pentru că pot fi singurele uşi deschise gratuit spre carte, spre noi experiențe, spre noi amintiri din întreaga lume descoperită prin cărți.

Rezultatele așteptate

Prin derularea activităților propuse implicăm beneficiarii în acțiuni educative, îi atragem prin noutatea și inovația proiectului într-un cadru pregătit dezvoltării personale și creștem gradul de conștientizare a nevoii de lectură în rândul comunității. De asemenea, cresc șansele de incluziune socială a copiilor care fac parte din familii modeste prin accesul acestora la educație și, implicit, creștem calitatea vieții a beneficiarilor.

Beneficiarii

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt Biblioteca Orășenească din Târgu Bujor care va completa colecția de cărți noi precum și 50 de copii/adolescenții înscriși la Clubul de Lectură din orașul Târgu Bujor (cu zonele Umbrărești și Moscu), cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani cu un interes crescut pentru dezvoltarea personală.

Beneficiarii indirecți vor fi familiile copiilor care participă la Clubul de Lectură și, implicit, comunitatea extinsă. De asemenea, devine beneficiar al proiectului, orice persoană care împrumută o carte de la Bibliotecă.